dream essay what to write an essay on how to write an interpretive essay supply chain management dissertation topics how to write a concluding paragraph for an essay steps of writing an essay profile essay example buying essays online
 • FORSKELSBEHANDLING…..

  FORSKELSBEHANDLING…..

  Lige nu føler vi os i den grad set ned på og forskelsbehandlet – tænk sig at danske myndigheder skelner mellem fitness centre, der er private og dem i forenings regi. Centre som sælger samme vare, og som byder lokale borgere indenfor for at træne. De frivillige vurderes åbenbart nu bedre egnet til håndtere coronaen, end vi private, der stemples som uansvarlige og til ikke at kunne løfte opgaven. Det alt i mens der på intet tidspunkt siden pandemien ramte for alvor i Danmark i marts 2020 er nogen beviser eller evidens for smittespredninger er sket i fitness centre og vi som mange andre centre har gjort alt for at følge retningslinjer med rengøring, desinficering, afstandsholden, suværen udluftning og ventilation osv. og har formået at holde coronaen ude!

  Som mange nok er bekendte med mht. 4. fase af genåbningsfasen, så åbner al idræt nu endelig op og inden for den frivillige idræt lempes coronapas-reglerne yderligere, så man alene kan operere med en daglig stikprøvekontrol og ikke skal bemande træningslokaler hver åbningstime og tjekke hver enkelt for adgang, som vi er pålagt og kræver bemanding alle centerets åbne timer.
  Vi er selvfølgelige glade på foreningsidrættens vegne, et skridt i den rigtige retning helt sikkert, men når kulturministerieret så klart melder nedenstående ud – som vi havde forudset, ja så bliver man som centerejer helt ærligt møjsur og endnu mere fortvivlet over corona-restriktionerne. Læs her:

  Idræts- og foreningsaktiviteter

  Hvordan skal ubemandede fitnesscentre forholde sig til kravet om coronapas og gælder der nogle undtagelser?

  Besøgende, brugere mv. skal ved ankomst til lokaler i fitnesscentre fremvise gyldigt coronapas. Coronapasset skal fremvises til personale eller andre personer tilknyttet det pågældende fitnesscenter. Adgangen til fitnesscentre forudsætter dermed, at lokalerne er bemandede i åbningstiden med henblik at sikre den fornødne kontrol med coronapas og overholdelse smitteforebyggende tiltag, herunder afspritning mv.

  For idrætsaktiviteter organiseret af foreninger, herunder foreningsfitness og anden foreningsidræt i ubemandede træningscentre gælder det, at coronapasset kan kontrolleres af en tilstedeværende træner, holdleder, instruktør eller lignende ved ankomst til lokalet eller når idrætsaktiviteten påbegyndes. I lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter organiseret af foreninger, og som er ubemandede uden tilstedeværelse af en træner, instruktør, holdleder eller lignende, skal kontrol af coronapas ske via stikprøvekontrol mindst 1 gang i døgnet i det omfang coronapas ikke er kontrolleret ved ankomst til lokalet. Ved stikprøvekontrol forstås kontrol af alle tilstedeværende idrætsudøvere i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen foretages.

  Kilde: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

  Så mens konkurrenter i kommunen og resten af landet – foreningsfitness baseret centre – nu i dag kan slå dørene op uden personale til tjek i hele åbningstiden, er vi andre forsat pålagt dette og skal bruge time efter time efter time på at stå klar i døren og tjekke ALLE, der kommer og vil træne fitness – ja så står vi altså af …… DET GIVER DA ABOSULUT INGEN MENING!!!!!
  Tænk sig – hvis du skulle fremvise pas i SuperBrugsen, når du handler mad, men i Netto behøver du ikke, der vil blot være stikprøver, eller når du skal på cafe og nyde en frokost eller middag samme, mens du på restauranten skal vise pas for adgang. Hvor i alverden er logikken der? Hvem har udtænkt så “genial” en plan?
  Der kan man da i den grad tale om konkurrenceforvridning og ulige kår for en trængt og presset branche, centre som sælger samme vare til samme gruppe mennesker……

  Vi er meget overrasket over ingen endnu tilsyneladende har taget sagen op med denne differentiering, der er masser af centre som vores der står i præcis samme situation. Den giver INGEN mening og koster os private aktører så mange penge og timer hver eneste dag dette cirkus sagt lige ud står på for at drive vores forretning og efterleve kravene. 
  Så man sidder som menig mand og centerejer og river sig i håret og kæmper ikke alene mod corona’en og alt der har fulgt med, men nu også mod statens urimelige vilkår, der er et tydeligt bevis på, at man på Borgen sagt lige ud ikke har den fjerneste ide, om hvad livet udenfor byder og kræver.
  De fastsætter regler som kvæler incitamentet for at drive virksomhed og i menig mands optik ikke holder stik mht. bekæmpelse af corona…..  så dem som træner i BlueFitness skal tjekkes ekstra mod dem som træner i foreningsfitness i nabobyer og gør det endnu sværere og for nogle helt umuligt at drive center, som fx os. 
  Ikke mindst også med tanke på at der ingen udmeldt bagkant er meldt ud fra politisk side…. primo juni siges det man igen skal forhandle lempelser af reglerne omkring coronapas mm ikke engang en dato kan vi få og forholde os til. 
  Det vil sige endnu en uvis og usikker periode på flere uger vi skal arbejde igennem men under ulige og meget uretfærdige vilkår, der koster os hver dag. Det synes vi simpelthen ikke er i orden og politikerne kan byde os. 

  SÅ ER DET SAGT – del gerne og råb op med os, hvis du er enig!!!

  PS: Alle skal jo testes uagtet og have gyldigt pas for at træne, og der findes jo i dagens Danmark 2021 tekniske løsninger, som kan håndtere coronapaskontrol og kun give adgang til medlemmer, som har gyldigt pas……

Kommenter

Cancel reply